Plata produselor se face:

  • la livrare – numerar, cu filă cec sau bilet la ordin;
  • cu ordin de plată – pe baza facturii emise și confirmate înainte de livrare;
  • la termen – pe bază de contract, care se negociază individual în funcție de volumul și frecvența comenzilor.